kitartás,szorgalom


Jogszabályok,következmények Btk  179 § . . . ., 233 § . . .  . .234 §

179 § (1) Aki valakiről,más előtt,a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy ilyen tényre  utaló közvetlen kifjezést használ, vétséget követ el és egy évig terjedő szabdságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés  két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást

a., aljas indokból vagy célból,

b., nagy nyilvánosság előtt,

c., jelentős érdeksérelmet okozva követi el.

I. Hamis vád :

.Btk.233 § (1)  Aki

a., a hatóság előtt mást bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol,

b., más ellen bűncselkményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására,

bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

( 2 ) A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hamis vád alapján büntető eljárás indul.

( 3 ) Ha hamis vád alapján a vádlottat elítéli,a büntetés 8 évig terjedő szabdságvesztés.

234 § Aki mást hatóság előtt búncselekmény elkövetésével azért vádol hamisan, mert gondatlanságból nem tud arról, hogy tényállítása valótlan vagy a bizonyíték hamis vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetetndő.